NPF-tillgänglig Minecraftverkstad

Målet och visionen för NPF-tillgänglig Minecraftverkstad är att deltagarna i en trygg miljö, på ett lekfullt sätt ska bli introducerade till programmering och digitalt skapande. De ska ges möjlighet att utmana både sin kreativitet och problemlösningsförmåga samt växa som individer. En annan viktig del i visionen är att deltagarna ges tillfälle att träffas och umgås med andra likasinnade samt ha roligt.

Utförande

Verkstaden genomförs i en lugn och trygg miljö, där varje deltagare får sin egen plats och dator samt övningspärm. Vi brukar köra en kort introduktion, där vi berättar hur man använder Minecraft Education Edition, och därefter får deltagarna i lugn och ro prova på egen hand. Det finnas alltid en ledare att fråga, som gärna tar god tid på sig att hjälpa varje deltagare som har idéer eller frågor.

Då verkstaden är NPF-tillgänglig så är det extra viktigt att:

  • Bemötande: Entusiasm för programmering i Minecraft.
  • Tillfälle- och individanpassning: Kontinuerlig utvärdering av deltagarnas situation.
  • Sammanhang: hörlurar, bordsplacering, ljudkänslighet, samma plats, dator och konto.
  • Social aktivitet: Fika och tipsrunda.

Vi brukar vilja föreslå ett upplägg, där deltagarna (från 8 år) på förhand får välja mellan tre aktiviteter i olika "rum"":

  • Rum 1: Programmera i Minecraft med hjälp av MakeCode, och färdiga övningsuppgifter.
  • Rum 2: Bygg i Minecraft med hjälp av färdiga övningsuppgifter.
  • Rum 3: Fri aktivitet, för de som vill ta en paus eller göra något annat med datorn.
  • Rum 4: Fikarum, där vi samlades för at fika.

Vi lägger extra vikt vid plannering och individanpassning. Innan och under verkstaden (mellan tillfällen om det är fler än 1) tar vi kontakt deltagarna och försäkrar oss om att förväntningarna är okej. När deltagarna är på plats ser vi till att lokalen är klar och varje plats är i ordningsställd med namnlapp och laptop (med mus och headset) och övningspärm. Lärarna finns hela tiden till hand att fråga om det behövs. Varje tillfälle är ca tre timmar, med en halvtimmes fikarast. Under fikapauserna ordnar vi gärna t.ex. en tipsrunda med Minecrafttema som brukar vara väldigt populärt.

Anmälningsinformation

Är du redo för ett kodningsäventyr? Kontakta oss för mer information och prisförslag.

Om det finns intresse att ordna något liknande så hör gärna av er!

Programmeringsövningar i MakeCode

Om du vill testa på att programmera i Minecraft Education Edition med MakeCode, så finna här övningar av olika svårighetsgrad som du kan prova. Vi rekommenderar att man börjar med nybörjarövningarna.

Byggövningar

An unhandled error has occurred. Reload 🗙