Likheter mellan Scratch och Minecraft

Välkommen till vår spännande kurs som riktar sig till barn och ungdomar och ger dem möjligheten att upptäcka och förstå världen av kreativ programmering genom två kraftfulla plattformar: Scratch och Minecraft Education Edition.

Kursens Syfte:

I denna unika kurs strävar vi efter att främja kreativitet, logiskt tänkande och problemlösning hos våra deltagare genom två populära verktyg. Vi kombinerar Scratch, ett visuellt programmeringsspråk, med Minecraft Education Edition, en plattform som låter eleverna skapa och utforska i en virtuell värld.

Innehåll och Höjdpunkter

 • Grundläggande översikt av Scratch och dess blockbaserade programmeringsmetodik.
 • Utforska Minecraft Education Edition och dess pedagogiska möjligheter för att lära sig programmering.
 • Identifiera gemensamma koncept och principer i programmering som är applicerbara i både Scratch och Minecraft.
 • Utforska hur de två plattformarna kompletterar varandra för att stärka förståelsen för kodning.
 • Guider för att skapa egna interaktiva spel, animationer och berättelser i Scratch.
 • Överför dessa kodningsfärdigheter till Minecraft för att skapa anpassade världar och funktioner.
 • Guider för att skapa egna interaktiva spel, animationer och berättelser i Scratch.
 • Överför dessa kodningsfärdigheter till Minecraft för att skapa anpassade världar och funktioner.
 • Genomförning av individuella och gruppprojekt för att tillämpa de förvärvade färdigheterna.
 • Utveckla och presentera egna kreativa projekt som kombinerar Scratch och Minecraft-element.

Kursdetaljer

Kursen är strukturerad i flera moduler, där varje modul riktar in sig på en specifik aspekt av programmering. Under kursens gång kommer deltagarna att växa från grundläggande koncept till mer avancerade kodningsfärdigheter och samtidigt stärka sitt självförtroende och främja sin kreativitet.

Vem Borde Delta?

Denna kurs passar perfekt för:

 • Barn och tonåringar som är intresserade av att lära sig programmering på ett roligt och visuellt sätt.
 • Föräldrar som letar efter en engagerande och pedagogisk aktivitet för sina barn.
 • Lärare som strävar efter att integrera kodning i sina klassrumsaktiviteter.

Kursavslutning och Framtidsperspektiv

Efter avslutad kurs kommer deltagarna inte bara ha fått en gedigen förståelse för programmering utan även ha skapat egna digitala konstverk och spel. Vi ser fram emot att inspirera nästa generation av kreativa kodare!

Anmälningsinformation

Är du redo för ett kodningsäventyr? Anmäl dig nu för att säkra din plats!

Varmt välkomna till en kurs där lekfull inlärning och skapande står i fokus!

An unhandled error has occurred. Reload 🗙