Programmera i Roblox

Välkommen till vår spännande kurs om Roblox! Denna kurs ger en grundlig introduktion till den mångsidiga världen av Roblox och dess möjligheter för kreativitet, spelutveckling och gemenskap. Oavsett om du är nybörjare eller har tidigare erfarenhet av Roblox, kommer denna kurs ge dig de nödvändiga verktygen för att utforska och skapa inom plattformen.

Kursens Syfte:

Syftet med kursen är att ge deltagarna en djupare förståelse för Roblox-miljön och dess funktioner. Vi strävar efter att inspirera kreativt skapande och introducera grunderna i spelutveckling genom praktiska övningar och projekt inom Roblox Studio.

Innehåll och Höjdpunkter

 • Utforska Roblox Studio och dess verktyg för spelutveckling.
 • Skapa och anpassa egna spelvärldar och karaktärer.
 • Introduktion till Lua-programmering för att skapa interaktivitet.
 • Kollaborativt skapande och speltestning med andra deltagare.
 • nspirerande exempel på framstående Roblox-projekt och skapande.

Kursdetaljer

Denna kurs kommer att täcka omfattande ämnen för att ge en djupgående förståelse av Roblox-plattformen, inklusive:

 • Grundläggande i Roblox Studio:

  • Navigation och gränssnitt i Roblox Studio.
  • Skapande av en grundläggande spelvärld.
 • Spelutveckling med Lua:

  • Introduktion till Lua-programmeringsspråket.
  • Implementering av enkla interaktiva funktioner.
 • Anpassning och Design:

  • Skapa och anpassa karaktärer och objekt.
  • Designprinciper för en engagerande spelupplevelse.
 • Kollaborativt Skapande:

  • Arbete med andra deltagare i realtid.
  • Feedback och speltestning i en kreativ gemenskap.

Vem Borde Delta?

Denna kurs passar perfekt för

 • Barn och tonåringar som är intresserade av att lära sig programmering på ett roligt och visuellt sätt.
 • Föräldrar som letar efter en engagerande och pedagogisk aktivitet för sina barn.
 • Lärare som strävar efter att integrera kodning i sina klassrumsaktiviteter.

Kursavslutning och Framtidsperspektiv:

Efter avslutad kurs kommer deltagarna inte bara ha förvärvat praktiska färdigheter inom Roblox Studio och spelutveckling utan också ha en tydlig vision för hur de kan fortsätta utforska och skapa inom Roblox-gemenskapen. Kursen avslutas med en diskussion om framtida möjligheter och hur deltagarna kan fortsätta utveckla sina färdigheter och projekt efter kursens slut. Vi ser fram emot att se de spännande kreativa världar som kommer att skapas!

Anmälningsinformation

Är du redo för ett kodningsäventyr? Anmäl dig nu för att säkra din plats!

Varmt välkomna till en kurs där lekfull inlärning och skapande står i fokus!

Körschema

An unhandled error has occurred. Reload 🗙