Scratch Programmeringskurs

Utforska världen av kreativ kodning med vår Scratch-programmeringskurs. Designad för nybörjare introducerar denna kurs grunderna i programmering genom den engagerande och visuella miljön i Scratch.

Kursens Syfte:

I denna unika kurs strävar vi efter att främja kreativitet, logiskt tänkande och problemlösning hos våra deltagare genom att använda det peragogiska programmeringsverktyget Scratch, som är framtaget speciellt för att på ett roligt sätt skapa interaktiva program.

Innehåll och Höjdpunkter

  • Introduktion till Scratch och dess blockbaserade programmering.
  • Hands-on-projekt för att förstärka kodningskoncept.
  • Skapa interaktiva berättelser, spel och animationer.
  • Förstå variabler, loopar och villkorssatser i Scratch.
  • Samarbetsövningar för förbättrad inlärning.

Kursdetaljer

Denna kurs är uppdelad i flera moduler, var och en fokuserar på en specifik aspekt av Scratch-programmering. Deltagarna kommer att utvecklas från grundläggande begrepp till mer avancerade kodningsfärdigheter, och bygga självförtroende och kreativitet längs vägen.

Vem Borde Delta?

Denna kurs passar perfekt för

  • Barn och tonåringar som är intresserade av att lära sig programmering på ett roligt och visuellt sätt.
  • Föräldrar som letar efter en engagerande och pedagogisk aktivitet för sina barn.
  • Lärare som strävar efter att integrera kodning i sina klassrumsaktiviteter.

Kursavslutning och Framtidsperspektiv

Efter avslutad kurs kommer deltagarna inte bara ha fått en gedigen förståelse för programmering utan även ha skapat egna digitala konstverk och spel.

Anmälningsinformation

Är du redo för ett kodningsäventyr med Scratch? Anmäl dig nu för att säkra din plats!

Varmt välkomna till en kurs där lekfull inlärning och skapande står i fokus!

An unhandled error has occurred. Reload 🗙