Om oss

Vårt Uppdrag

Vi är här för att göra programmering tillgängligt och roligt för alla. Genom att erbjuda inspirerande kurser och workshops skapar vi en plats där barn och ungdomar kan utforska sitt tekniska intresse och bygga grunden för framtida färdigheter. Vårt uppdrag är att främja kreativitet, problemlösning och samarbete.

Vårt Team

Våra engagerade och erfarna instruktörer är dedikerade till varje elevs framgång. Vi tror på att skapa en positiv och stödjande miljö där varje elev kan blomstra och upptäcka sin fulla potential. Med små klasser och personlig uppmärksamhet s äkerställer vi att varje elev får den vägledning de behöver.

Tobias Ingvast

Grundare och Huvudlärare

Jon Johnson

Entusiastisk Programmeringslärare och Kreativ Förebild

Oliver Ingvast

Pedagogikexpert och Entusiastisk Mentor

Tobias Rosén

Pedagogikexpert och Entusiastisk Mentor

Max Thalen

Teknikguru och Kreativ Visionär

An unhandled error has occurred. Reload 🗙