Programmera i Minecraft med MakeCode.

Använd MakeCode för att programmera i din Minecraftvärld.

Programmera din Agent att hitta trä

I den här övningen ska du programmera din agent att hitta träd och hugga ner dom och samla ihop det.


Instruktioner

  1. Skapa en ny värld/nytt projekt, instruktionerna finns i övningen som heter "Skapa en ny värld att programmera i".

  2. Namnge projektet till "Trädhuggaren", eller liknande.

  1. Skapa chatt kommandon

  1. Träddhuggarkommando

  1. Leta efter trä

  1. Hugga och samla

  1. Klättra upp

  1. Vänd

An unhandled error has occurred. Reload 🗙