Programmera i Minecraft med MakeCode.

Använd MakeCode för att programmera i din Minecraftvärld.

Hoppande Grisar

Nu ska du göra en studsmatta som gör att grisar hoppar.


Instruktioner

 1. Skapa en ny värld/nytt projekt, instruktionerna finns i övningen som heter "Skapa en ny värld att programmera i".

 2. Namnge projektet till "Hoppande grisar", eller liknande.

 1. Nu ska du skapa ett chatkommando, som heter "hoppa". Titta bilden för att se hur det ska se ut:

 1. Nu ska du göra så att det skapas en slemstudsmatta, när man skriver in chatkommandot. Se om du kan hitta "Slemblock" och ange koordinaterna så här som bilden visar: Fråga om du har frågor.

 1. Nu ska du testa genom att klicka på "Gröna Pilen". Öppna chattkommandot och skriva in "hoppa" i chatten.

 1. När du skriver "hoppa" i chatten, så borde du se en slemstudsmatta. Fråga om du behöver hjälp.

 2. Nu ska du lägga till en händelselyssnare, som lyssnar på "Spelare som Studsar". Du måste ändra från "Gå" till "Studsar, genom att klicka på den lilla vita pilen:

 1. Nu ska du Spawna en gris när spelaren studsar, genom att lägga till instruktionen som visas på bilden

 1. Nu ska du ändra så att Grisen sawnas på en slumpmäsig position. Se om du kan göra som bilden visar. Fråga om du behäver hjälp.

 1. Testa genom att klicka på "Gröna Pilen". Hoppa på selmstudsmattan, och kolla om det skapas grisar som också studsar. Fråga om du behäver hjälp.

 2. Bra Jobbat! :)

An unhandled error has occurred. Reload 🗙