Programmera i Minecraft med MakeCode.

Använd MakeCode för att programmera i din Minecraftvärld.

Det här är den fjärde delen(4) av fyra(4), där du ska programmera din Agent att leta efter diamanter.

4. Diamantgrävaren - Letar slumpmässigt

Det här är en serie övningar där du ska programmera din agent att hitta diamanter, och så fort den hittat en diamant, så ska agenten lämna tden till spelaren.

Det här är sista delen och en fortsätting av Diamantgrävaren - Letaren där du instrurera agenten att gräva rakt fram och leta diamanter på diamantdjup.

Instruktioner

I den här övningen så ska du instruera Agenten att leta i slumpmässig rikting efter diamanter på diamanddjup, och om den hittar en så ska Agenten lämna den till spelaren.


Om du redan har en värld där du håller på att programmera diamantgrävaren, så kan du skippa de här stegen:

 1. Öppna en befintlig oändlig värld, eller skapa en ny oändlig värld.

 2. Starta MakeCode, genom att trycka på c på tangentbordet.

 3. Fortsätt med projektet "Diamantgrävaren" som du skapade i 1. Diamantgrävaren - Grävaren, med namnet "Diamantgrävaren".


 1. Nu ska du se de här instruktionerna på skriptytan:

 1. Nu ska du instruera agenten att gräva i slumpmässig riktning. För att åstadkomma det ska du generera ett slumptal mellan 1 och 3 där:
  • 1 betyder att agenten ska gå rakt fram
  • 2 att agenten ska gå till vänster
  • 3 att agenten ska gå till höger

och tilldela det till en variabel med namnet "riktning". Lägg till den här instrktionen. Fråga om du behöver hjälp att hitta hur man skapar en variabel, det är lite svårt att göra på egen hand första gången.

 1. Nu ska du göra så att agenten går rakt fram om riktningen är 1. Lägg till de här instruktionerna.

 1. Nu ska du göra så att agenten går till vänster om riktningen är 2. Lägg till de här instruktionerna.

 1. Nu ska du göra så att agenten går till vnster om riktningen är 3. Lägg till de här instruktionerna.

 1. Följ efter agenten, så ser du vad den gör. Bra jobbat!! Fråga om du undrar över något.

Bra jobbat, nu är du klar med diamantletarövningen!!!

An unhandled error has occurred. Reload 🗙