Programmera i Minecraft med MakeCode.

Använd MakeCode för att programmera i din Minecraftvärld.

Det här är den tredje delen(3) av fyra(4), där du ska programmera din Agent att leta efter diamanter.

3. Diamantgrävaren - Letaren

Det här är en serie övningar där du ska programmera din agent att hitta diamanter, och så fort den hittat en diamant, så ska agenten lämna tden till spelaren.

Det här är en fortsätting av 1. Diamantgrävaren - Grävaren där du instruerar Agenten att gräva ner till diamantdjup.

I den här övningen kommer Agenten att gräva rakt fram, i nästa övning ska du instruera agenten att leta i slumpmässig riktning, Diamantletaren - letar slumpmässigt

Instruktioner

I den här övningen så ska du instruera Agenten att leta efter diamanter på diamanddjup, och om den hittar en så ska Agenten lämna den till spelaren.


Om du redan har en värld där du håller på att programmera diamantgrävaren, så kan du skippa de här stegen:

  1. Öppna en befintlig oändlig värld, eller skapa en ny oändlig värld.

  2. Starta MakeCode, genom att trycka på c på tangentbordet.

  3. Fortsätt med projektet "Diamantgrävaren" som du skapade i 1. Diamantgrävaren - Grävaren, med namnet "Diamantgrävaren".


  1. Nu ska du se de här instruktionerna på skriptytan:

  1. Nu ska du instruera agenten att gräva, och den ska gräva till den hittar en diamant. Placera ut de här instruktionerna på scriptytan. Instruktionerna gör att agenten kommer att förstöra och gå framåt så länge som ett villkor är sant. Om du anger "sant" som villkor, så agenten kommer forstätta att gräva och gå hela tiden.

  1. Nu ska du instruera agenten att inspektera blocket framför sig, och om det är diamant, så ska ska agenten sluta gräva och leta. Lägg ut de här instruktionerna som villkor. Säg till om du behöver hjälp.

  1. Nu ska du testa. Det ska man göra ofta. Tryck på gräna pilen.

  1. Följ efter agenten, så ser du vad den gör. Bra jobbat!! Fråga om du undrar över något.

  2. Nu ska du instruera agenten att förstöra och samla upp diamanten om den hittar den. Lägg till de här instruktionerna.

  1. Nu ska du instruera agenten att teleportera sig tillbaka till spelaren när den samlat på sig diamanten. Lägg till den här instruktionen.

Bra jobbat!!! Nu kan du forstätta med nästa övning, där agenten ska leta lite slumpmssigt. Diamantletaren - letar slumpmässigt

An unhandled error has occurred. Reload 🗙