Programmera i Minecraft med MakeCode.

Använd MakeCode för att programmera i din Minecraftvärld.

Det här är den andra delen(2) av fyra(4), där du ska programmera din Agent att leta efter diamanter.

2. Diamantgrävaren - Grävaren placerar ut facklor

Det här är en serie övningar där du ska programmera din agent att hitta diamanter, och så fort den hittat en diamant, så ska agenten lämna den till spelaren.

I den här andra övningen ska du få agenten att placera ut facklor under tiden den gräver, så att man kan se vad den gör. Den här övningen följer på 1. Diamantgrävaren - Grävaren

I nästa övning 2. Diamantgrävaren - Letaren, så ska du instruera Agenten att leta efter diamanter, och om den hittar en så ska Agenten lämna den till spelaren.


Instruktioner

I den här övningen ska du instruera Agenten att under tiden den gräver så ska den placera ut facklor under tiden, så att man kan följa efter den och se vad den håller på med.


Om du redan har en värld där du håller på att programmera diamantgrävaren, så kan du skippa de här stegen:

 1. Öppna en befintlig oändlig värld, eller skapa en ny oändlig värld. 
 1. Starta MakeCode, genom att trycka på c på tangentbordet.

 2. Fortsätt med projektet "Diamantgrävaren" som du skapade i 1. Diamantgrävaren - Grävaren, med namnet "Diamantgrävaren".


 1. Nu ska du se de här instruktionerna på skriptytan:

 1. Nu ska du instruera agenten att placera ut facklor under tiden den går. Först ska du tala om för agenten vilket fack i inventoriet den ska använda. Placera ut den här instruktionen, så här:

 1. Nu ska du också se till att agenten stoppar in en fackla in sitt inventory, på den aktiva platsen. Placera ut den här instruktionen:

 1. Nu ska du instruera ageneten att placera ut facklan. Ge agenten den här instruktionen:

 1. Nu ska du testa. Det ska man göra ofta när man programmerar. Fråga om du behöver hjälp. Klicka på den gröna pilen.

 1. Leta upp din agent eller kalla på den. Öppna upp chatten, och skriv in ditt chatkommando "hitta-diamant".

 2. Nu ska agenten börja gräva och placera ut facklor. Fråga om du behöver hjälp.

 3. Nu är du klar. Bra jobbat!! Förstätt gärna med nästa övning, där agenten ska börja gräva efter diamanter, Diamantgrävaren - Letaren

An unhandled error has occurred. Reload 🗙