Programmera i Minecraft med MakeCode.

Använd MakeCode för att programmera i din Minecraftvärld.

Det här är den första delen(1) av fyra(4), där du ska programmera din Agent att leta efter diamanter.

1. Diamantgrävaren - Grävaren

Det här är en serie övningar där du ska programmera din agent att hitta diamanter, och så fort den hittat en diamant, så ska agenten lämna den till spelaren.

I den här första övningen ska du få agenten att Gräva ner till diamantdjup.

I nästa övning Diamantgrävaren - Grävaren placerar ut facklor, så ska grävaren placera ut facklor.


Instruktioner

I den här övningen ska du instruera Agenten att gräva ner till diamantdjup. Men innan vi börjar programmera, så ska vi beskriva algoritmen. För att få Agenten att gräva sig ner till diamantdjup, dvs. mer än 20 block under marknivå. De här instruktionerna ska vi ge till Agenten:

1. Lyssna på chatkommandot "Hitta-diamant", notera bindestrecket.
2. Utför de här instruktionerna 20 gånger:
   2.1. Förstör blocket under Agenten
   2.2. Flytta Agenten ett block ner.
   2.3. Förstör blocket framför Agenten.
   2.4. Flytta Agenten ett block fram.
   2.5. Förstör blocket ovanför Agenetn.

Du kommer att använda de här instruktionerna, som du ser är det många instuktioner, men fråga om du inte hittar en instruktion.


 1. Starta Minecraft, och skapa en ny oändlig värld. Eller använd en oändlig värld om du redan har en.

 1. Skapa en oändlig värld, om du inte redan har en som du vill använda.

 1. Starta spelet.

 1. Starta MakeCode, genom att trycka på c på tangentbordet. OM du redan tidigare har tryckt på c så kommer Minecraft ihåg det och du behöver inte välja.

 1. Skapa ett nytt projekt och ge det namnet Diamantgrävaren


 1. Nu ska du instruera Agenten att lyssna på chat kommandot "hitta-diamant". Lägg ut den här instruktionen på skriptytan.

 1. Nu ska du instruera agenten att förstöra blocket under sig, och flytta ner 1 block. Lägg ut de här instruktionerna på skriptytan.

 1. Nu ska du instruera agenten att förstöra blocket framför sig och gå fram 1 block. Lägg ut de här instruktionerna:

 1. Nu ska du instruera agenten att förstöra blocket ovanför sig. Lägg ut de här instruktionerna:

 1. Nu har du instruerat agenten att bygga ett (1) trappsteg. Nu ska du instruera ageneten att bygga 20 trappsteg så att det blir en trappa ner till diamantnivå. Lägg ut ett upprepa-block, som bilden visar. Fråga om du undrar något.

 1. Nu ska du testa. Det ska man göra ofta när man programmerar. Klicka på gröna pilen.

 1. Leta upp din agent eller kalla på den. Öppna upp chatten, och skriv in ditt chatkommando "hitta-diamant". Försök följa efter agenten när den gräver.

 2. Nu är du klar. Bra jobbat!! Fortsätt gärna med nästa övning, där agenten ska placera ut facklor så att man kan se var den tar vägen Diamantgrävaren - Grävaren placerar ut facklor, så ska grävaren placera ut facklor.

An unhandled error has occurred. Reload 🗙